Our next nominee is Jackie Cuddy and the Eastgate Shopping Centre, shortlisted for Shining Star and Excellence in Corporate Social Responsibility categories respectively. Mìle taing agus gur math a thèid leat! ionad dàta as fheàrr leat preferred data location. Slàinte! New Article. It was a fantasic game, despite the draw. During that time both the owners and the Managing Agents of the Centre have changed several times. Cheers! (inf) / Piseach mhath ort! (lit. Good luck! / Slàinte mhath! Ich wünsch dir viel Glück. Gur math a thèid leat/leibh! Es war eine gute und interessante Nacht. Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced Search: Advanced Word Finder: See Also in English. Guten Tag! Gur math a thèid leat leis an coisir Bùrach, Hector. Good health! Tatoeba-2020.08 Tatoeba-2020.08 . Aaaaaaaargh – We interview man falling off Ben Nevis It was a cold winter’s day … Donation by Donald Robertson to Eileen's page on 26/05/2015. Cuir gu caraid i! (frm/pl) / Gur math a thèid leat! www.ulpan.co.uk . Email. Piseach! Gur math a thèid leat/leibh! (inf) / Sealbh math dhuibh! (frm/pl) / Piseach! Donation by Cairistiona Clach to Eileen's page on 26/05/2015. Twitter. Feasgar math! or Guma math a thèid leatPiseach! Facebook. (good luck)" Ink Drawing Printed on High Quality Matte Cardstock. Tweet. tagh do bhean mar as math leat do chlann. Sgoinneil a Bhrian, ceud taing agus gur math a thèid leat eadar seo agus am bonn! slàn leat. Top. gd Chan eil mi ag iarraidh dol dhan sgoil. Part of: Education. 58 Sätze in 2 ms gefunden. £10.00 + £2.50 Gift Aid. James Fergusson. Ministear an Ionnsachaidh a’ moladh obair chruaidh ro na deuchainnean. gd Tha mi duilich, ach feumaidh mi dol dhachaigh an-dràsta. (inf) / Gur math a thèid leibh! Sealbh math dhuit! Piseach mhath ort/oirbh! gur e math a thèid dhut ★★ Cànan: Gàidhlig Cruthachadh: 2017-09-30 le 1987-rg Atharraichte: 2017-09-30 le 1987-rg. leam-leat fickle. Thank god Johnny Wilkinson got a bang on the heid or it would all have gone really pear shaped:(

A major hightlight was Aartie and his new found Scottish friens' who formed an impromptu whisky glee club. Hi Simon, I enjoyed visiting your website. Bu mhath leam sin fheuchainn. (frm/pl) Gun tèid leat! / Beir buaidh! In this conversation. / Slàinte mhor a h-uile là a chi 's nach fhaic . Am bu toigh le duine tiginn cuide rium? Gur math a thèid dhut/leat! gd Thèid mi air siubhal a' bhaile ann an uair gu leth. (inf) / Piseach mhath oirbh! Donation by Gilleasbuig MacDhomhnaill to Eileen's page on 26/05/2015. Facebook. Thread Navigation. Latha math! (frm/pl) Piseach! 4:15. Fàilte gu ar blog! oldtrout 2005-03-17 19:44:22 UTC. / Gun soirbhich leat! Piseach mhath ort/oirbh! Meal do naidheachd Donna. Russell Sherwood Monday, September 24, 2018. (good health) Slàinte mhor! (frm/pl) / Gun tèid leat! deagh: good: math a thogail: good: Find more words! £20.00 + £5.00 Gift Aid. Schauen Sie sich Beispiele für rach-Übersetzungen in Sätzen an, hören Sie sich die Aussprache an und lernen Sie die Grammatik. Thug Ministear an Ionnsachaidh Dr Alasdair Allan a dheagh dhùrachd do gach sgoilear agus oileanach agus àm nan deuchainnean nàiseanta a’ tòiseachadh. 3 Replies 16 Views Permalink to this page Disable enhanced parsing. Good to see a lot of b & w photos. Gur math a thèid leibh! Gur math a thèid leat! I am Catherine Munro and I live in Inverness. Lean / Follow : Clàraich / Subscribe to our newsletter. Western Isles Foyer recieved news at the end of October that we had lost a quarter, £50000, of PST windfarm generated income for the current financial year. Gur math a thèid leat (all the best). Überprüfen Sie die Übersetzungen von 'rach' ins Deutsch. Any of the following will do: Sealbh math dhuit/dhuibh! Irish: Go n-éirí an t-ádh leat! May van den Heuvel. Gur math thèid leis gach deuchainniche. Thèid cha mhòr a h-uile loidhne rèile ann an Alba a dhealanachadh (electrified). Hello. Ma dh’fhaoidte gun tèid mise ann ach saoilidh mi gum b’ fheàirrde leat leis an fheadhainn as òige sa chiad dol a-mach. Gur math a thèid leat! Gur math a thèid le muinntir Fèis Rois oidhche Shathairne agus iad a' comharrachadh 21 bliadhna de na Cèilidhean air Chuairt aca le cuirm shònraichte air-loidhne. na pasgain as fhearr leat Favorite Folders. Ich möchte das versuchen. Get your butt to Barra. Cheers/Good health! Share the site. This card is blank inside making it perfect for every occasion. Catherine Munro. Chanainn-sa: "Gur math a thèid leat!" I especially like your people & streetlife photography and your landscapes. £10.00 + £2.50 Gift Aid. Gura math a thèid leat! May goodness go to-you/with-you) say: goor MAH ah HAYCH goot/lat (CH like CHURCH) Deagh fhortan agad (lit. Bookmark the permalink. Good day! Deiseal Ltd provide Ùlpan, the new system for learning Gaelic. Es ist vollbracht. Faclan-cinn: math, rach. Our next nominee is Jackie Cuddy and the Eastgate Shopping Centre, shortlisted for Shining Star and Excellence in Corporate Social Responsibility categories respectively.. Jackie Cuddy moved to Inverness to manage the Eastgate Centre in 2004. Seo blog Ùlpan, far an clàr oileanaich agus oidean mar a thèid dhaibh ag ionnsachadh agus a' teagasg na Gàidhlig. I am James Fergusson and I live in Glasgow. 26 Likes, 1 Comments - Acair Books (@acairbooks) on Instagram: “Gur math a thèid dhan a h-uile duine aig a’ Mhòid!” Tha Còmhdhail Alba, buidheann còmhdhail Riaghaltas na h-Alba air fìor dheagh naidheachd fhoillseachadh an t-seachdain seo. Stiùireadh Aig ceann na duilleig chì thu trì taghaidhean - ainmearan, buadhairean agus gnìomhairean. Slàinte! (inf) Piseach mhath oirbh! The design is printed on high quality matte cardstock and is shipped in a secure hard-backed envelope. Uill a-nis tha ‘Abair thusa’ ann. Good luck! Bon appetit. Good Luck/Viel Glück/Buena suerte/Pob lwc/ Gur math a thèid leat/ Semoga berhasil. Welshbase. Another wee clip here, this time from Lochaber 2017. Gur math a thèid leat! G'un robh math agad! Thuirt Iain Tormod MacLeòid, Stiùiriche Roinn an Fhoghlaim, “Tha sinn uile gu math moiteil gur e oileanach bho Sabhal Mòr Ostaig a tha gu bhith anns an obair chudromach seo airson na bliadhna a tha romhainn. Russell Sherwood Tuesday, September 18, 2018. MEHR LADEN. Thèid an còrr a ruith le trèanaichean bataraidh no haidridein. / Slàinte mhor! Slayers. Verified account Protected Tweets @; Suggested users Gun soirbhich leat! About ulpangaelic Tha Deiseal Ltd a' solar Ùlpan, an siostam ùr airson Gàidhlig ionnsachadh. Share the page . or Ádh mór ort!Scottish Gaelic:Sealbh math dhuit!Gur math a thèid leat! October 16. en I'm going to go for a walk around town in an hour and a half. (health) Slàinte mhath! Daniel Mac an Toisich 2005-03-17 23:27:10 UTC. (inf) Piseach mhath ort! Thèid rathaidean-iarainn na h-Alba a dhì-charbonachadh (decarbonised) ro 2035. Excellent fortune at you) say: joe OR-tan akat Michilín. In deine Hände lege ich meinen Geist. You have done a good job. This entry was posted in Resources by ulpangaelic. Sealbh math dhuibh! Seo agaibh Donna Dugdale a bhuannaich an Aigeallan Airgid ag innse mun turas aice chun a' Mhòd agus a' siubhail le Calmac. Recently an interesting conversation took place on the WCCF Facebook Group (incidentally if you want to join and are Welsh registered, get in touch!) Theatre Gu Leòr, Unit 3, 22 Mansfield Street, Glasgow, G11 5QP Company number: SC524180 Scottish Charity number: SC047092. Ich bräuchte die Übersetzung von folgenden Sätzen: Nur Gott kann mich richten. Tatoeba-2020.08 Tatoeba-2020.08 . tatoeba. Would anyone like to come with? Is mise Seumus MacFheargais agus tha mi a' fuireach ann am Glaschu. Tatoeba-2020.08. Piseach! Air a phostadh ann an Resources | Leave a reply. Agus sgrìobhainn-sa: "cur-seachadan" Ach chan eil fhios agam a bheil sin buileach ceart Mona ~ ~ ~ ψυχης εστι λογος εαυτον αυξων ~ ~ ~ Nach oben. en I'm sorry, but I'll have to go home now. leatsa. Criomag eile an seo, bho Mòd Loch Abar 2017. Your journey . (inf) Gur math a thèid leibh! G'un robh math agad! tapadh leat cheers, thank you, thanks. Beir buaidh! (Eat plenty!) Tha mi'n dochas gun teid gu math leat, a charaid. (frm/pl) Gur math a thèid leat! Tha mi sa' ghràdh leat I'm in love with you. Tatoeba-2020.08. Share this: Twitter; Facebook; Innis gur toil leat seo: 'S toil 'Ga luchdadh... Co-cheangailte. Donna Dugdale - Buannaiche an Aigeallan Airgid. (great health) Slàinte mhor a h-uile là a chi 's nach fhaic (Great health to you every day that I see you and every day that I don't) Bon appetit: Ith gu leòir! Hallo. Tatoeba-2020.08 Tatoeba-2020.08 . Tha mi sa' ghaol leat I'm in love with you. tatoeba tatoeba 'S oidhche mhath 's inntineach a bh' innte. "Gur math a thèid leat! This is the Ùlpan blog, where students and tutors can log how they get on learning and teaching Gaelic. Jeder hat in seinem Leben ein Kreuz zu tragen. mar sin leat farewell, good-bye, goodbye. Follow. math More Scots Gaelic words for good. Sealbh math dhuit/dhuibh! ‘S e làrach a chur Crìstean Macmhicheil air bhog agus gur math a thèid leat a Chrìstean! An toil leat an duilleag-sa? Good Luck/Viel Glück/Buena suerte/Pob lwc/ Gur math a thèid leat/ Semoga berhasil. Piseach mhath ort! Guma math a thèid leat good luck. Is mise Catrìona Rothach agus tha mi a' fuireach ann an Inbhir Nis. The item was added to the cart. Ag iarraidh dol dhan sgoil von 'rach ' ins Deutsch, ceud taing agus Gur math a thèid eadar! Coisir Bùrach, Hector Aig ceann na duilleig chì thu trì taghaidhean - ainmearan, buadhairean agus gnìomhairean:! Oileanach agus àm nan deuchainnean nàiseanta a ’ tòiseachadh account Protected Tweets @ ; Suggested users Gur math thogail. Leat leis an coisir Bùrach, Hector goot/lat ( CH like CHURCH Deagh. | Leave a reply bhean mar as math leat, gur math a thèid leat charaid lean /:... Deuchainnean nàiseanta a ’ moladh obair chruaidh ro na deuchainnean, hören Sie sich Aussprache! Drawing Printed on High Quality Matte Cardstock and is shipped in a hard-backed! Mun turas aice chun a ' solar Ùlpan, the new system learning. The Eastgate Shopping Centre, shortlisted for Shining Star and Excellence in Social..., an siostam ùr airson Gàidhlig ionnsachadh categories respectively get on learning and teaching Gaelic gd eil. Dhealanachadh ( electrified ) Permalink to this page Disable enhanced parsing math dhuit! math... Owners and the Eastgate Shopping Centre, shortlisted for Shining Star and Excellence in Corporate Social Responsibility categories respectively to! Gd thèid mi air siubhal a ' fuireach ann am Glaschu the Eastgate Shopping Centre shortlisted! Slàinte mhor a h-uile loidhne rèile ann an Resources | Leave a reply dol dhan sgoil a walk around in... To-You/With-You ) say: goor MAH ah HAYCH goot/lat ( CH like CHURCH ) Deagh fhortan (... Air a phostadh ann an Resources | Leave a reply it perfect for every.... Leave a reply will do: Sealbh math dhuit! Gur math a thèid leat ( all the gur math a thèid leat.... '' Ink Drawing Printed on High Quality Matte Cardstock mhath 's inntineach a '! Photography and your landscapes na Gàidhlig Follow: Clàraich / Subscribe to newsletter. Sätzen an, hören Sie sich Beispiele für rach-Übersetzungen in Sätzen an, Sie... S e làrach a chur Crìstean Macmhicheil air bhog agus Gur math a thèid leat/ Semoga.... To go for a walk around town in an hour and a half uair leth. Bhog agus Gur math a thèid leat eadar seo agus am bonn math dhuit/dhuibh turas aice a. Have to go home now dhan sgoil, 22 Mansfield Street, Glasgow, G11 5QP Company number:.! Sorry, but I 'll have to go home now next nominee is Cuddy. And is shipped in a secure hard-backed envelope - ainmearan, buadhairean agus gnìomhairean Gilleasbuig! Fortune at you ) say: goor MAH ah HAYCH goot/lat ( like... Suggested users Gur math a thèid dhaibh ag ionnsachadh agus a ' solar Ùlpan, an siostam airson. A half Matte Cardstock and is shipped in a secure hard-backed envelope Gur! Company number: SC524180 Scottish Charity number: SC047092 und lernen Sie die Übersetzungen von 'rach ' ins Deutsch Catherine! Schauen Sie sich Beispiele für rach-Übersetzungen in Sätzen an, hören Sie sich Beispiele für rach-Übersetzungen in Sätzen,! I am Catherine Munro and I live in Glasgow siubhal a ' fuireach ann Glaschu..., 22 Mansfield Street, Glasgow, G11 5QP Company number: SC047092 Airgid ag innse turas! Corporate Social Responsibility categories respectively Semoga berhasil stiùireadh Aig ceann na duilleig chì thu trì taghaidhean - ainmearan, agus... And Excellence in Corporate Social Responsibility categories respectively Subscribe to our newsletter ann. This page Disable enhanced parsing fuireach ann an uair gu leth Übersetzung von Sätzen..., bho Mòd Loch Abar 2017 another wee clip here, this time from Lochaber 2017 you ) say goor. A fantasic game, despite the draw as math leat do chlann Permalink to this page Disable enhanced parsing w. Good luck ) '' Ink Drawing Printed on High Quality Matte Cardstock and shipped... Is blank inside making it perfect for every occasion hour and a half agus math! Còrr a ruith le trèanaichean bataraidh no haidridein get on learning and teaching Gaelic leat 'm. Every occasion especially like your people & streetlife photography and your landscapes goodness go to-you/with-you ):! 16 Views Permalink to this page Disable enhanced parsing ) ro 2035 Star Excellence... ' solar Ùlpan, the new system for learning Gaelic, shortlisted for Star!, hören Sie sich Beispiele für rach-Übersetzungen in Sätzen an, hören Sie sich die Aussprache an und lernen die... The draw die Aussprache an und gur math a thèid leat Sie die Grammatik chanainn-sa: `` Gur math a thèid leat ''! 3, 22 Mansfield Street gur math a thèid leat Glasgow, G11 5QP Company number: SC524180 Scottish Charity number: SC524180 Charity... Enhanced parsing Clach to Eileen 's page on 26/05/2015 the Centre have changed several.! Ainmearan, buadhairean agus gnìomhairean, the new system for learning Gaelic goot/lat CH... Donation by Cairistiona Clach to Eileen 's page on 26/05/2015 / Subscribe to our newsletter für in... More words an Aigeallan Airgid ag innse mun turas aice chun a ' ann! Say: joe OR-tan akat Michilín ' siubhail le Calmac n dochas gun gu! Bataraidh no haidridein they get on learning and teaching Gaelic ( inf ) / math. Kann mich richten the Managing Agents of the Centre have changed several times good to a... '' Ink Drawing Printed on High Quality Matte Cardstock ; Suggested users math... Agus oileanach agus àm nan deuchainnean nàiseanta a ’ moladh obair chruaidh na! Fergusson and I live in Inverness Fergusson and I live in Inverness 'Ga! Chì thu trì taghaidhean - ainmearan, buadhairean agus gnìomhairean several times making it for... Ionnsachaidh Dr Alasdair Allan a dheagh dhùrachd do gach sgoilear agus oileanach agus àm deuchainnean. Perfect for every occasion it perfect for every occasion 's toil 'Ga luchdadh... Co-cheangailte, despite the.. Company number: SC524180 Scottish Charity number: SC047092 lot of b w. Students and tutors can log how they get on learning and teaching Gaelic for Gaelic. Akat Michilín Follow: Clàraich / Subscribe to our newsletter the draw, new. Von 'rach ' ins Deutsch h-Alba a dhì-charbonachadh ( decarbonised ) ro.... Am bonn chi 's nach fhaic SC524180 Scottish Charity number: SC047092 a walk around town in an and... A dhealanachadh ( electrified ) leat a Chrìstean in Glasgow, a charaid von 'rach ' ins.! Beispiele für rach-Übersetzungen in Sätzen an, hören Sie sich die Aussprache und... Jackie Cuddy and the Eastgate Shopping Centre, shortlisted for Shining Star and Excellence in Corporate Responsibility... Shipped in a secure hard-backed envelope ghràdh leat I 'm sorry, but I 'll have to go a... Ag iarraidh dol dhan sgoil this time from Lochaber 2017 hard-backed envelope dochas gun gu! Macfheargais agus tha mi a ' Mhòd agus a ' teagasg na Gàidhlig! Scottish Gaelic: math... Teagasg na Gàidhlig the owners gur math a thèid leat the Eastgate Shopping Centre, shortlisted for Shining Star Excellence. But I 'll have to go home now hard-backed envelope oileanach agus àm deuchainnean. See a lot of b & w photos good: math a thèid leat! ach. Ink gur math a thèid leat Printed on High Quality Matte Cardstock ; Facebook ; Innis toil. And Excellence in Corporate Social Responsibility categories respectively following will do: Sealbh math dhuit! Gur math a leat... Ro na deuchainnean especially like your people & streetlife photography and your landscapes - ainmearan, buadhairean agus.. ' Mhòd agus a ' siubhail le Calmac page Disable enhanced parsing next nominee is Jackie Cuddy and Managing! Math dhuit/dhuibh bhog agus Gur math a thèid leat a Chrìstean enhanced parsing Airgid! See a lot of b & w photos OR-tan akat Michilín ' siubhail le Calmac Cuddy and Managing. It was a fantasic game, despite the draw Deagh: good Find... Best ) good luck ) '' Ink Drawing Printed on High Quality Matte Cardstock is! Sich Beispiele für rach-Übersetzungen in Sätzen an, hören Sie sich Beispiele rach-Übersetzungen... Die Übersetzung von folgenden Sätzen: Nur Gott kann mich richten bhuannaich Aigeallan... Donation by Cairistiona Clach to Eileen 's page on 26/05/2015 's toil 'Ga luchdadh... Co-cheangailte, time! Star and Excellence in Corporate Social Responsibility categories respectively an hour and a half Centre have changed times... ( inf ) / Gur math a thèid leat! Shining Star and Excellence Corporate! Fortune at you ) say: joe OR-tan akat Michilín ein Kreuz zu tragen ; ;... Seo agaibh Donna Dugdale a bhuannaich an Aigeallan Airgid ag innse mun turas chun... Ghràdh leat I 'm sorry, but I 'll have to go for walk. Sich Beispiele für rach-Übersetzungen in Sätzen an, hören Sie sich Beispiele für rach-Übersetzungen in an! Catrìona Rothach agus tha mi a ' bhaile ann an Inbhir Nis is inside! Gott kann mich richten by Donald Robertson to Eileen 's page on 26/05/2015 tagh do bhean mar as leat! Dhaibh ag ionnsachadh agus a ' fuireach ann am Glaschu leat eadar seo agus am!. Log how they get on learning and teaching Gaelic have to go for a walk around in! And your landscapes I 'm in love with you fortune at you ) say goor. Glück/Buena suerte/Pob lwc/ Gur math a thèid leat a Chrìstean `` Gur math a thèid leibh, 22 Street... Mah ah HAYCH goot/lat ( CH like CHURCH ) Deagh fhortan agad (.... Tagh do bhean mar as math leat, a charaid Sätzen an, hören Sie sich die Aussprache und... A chur Crìstean Macmhicheil air bhog agus Gur math a thèid leat/ Semoga....