Colosas 3:16 - Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Cristo; ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Dios. Contextual translation of "colossians 3:16" into Tagalog. } 1 Sa katapustapusan, mga kapatid ko, mangagalak kayo sa Panginoon. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon. 4 Colossians 3:13-14 “Magpasensiya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman. Ang pagsulat ko nga sa inyo ng mga gayon ding bagay, sa akin ay tunay na hindi nakangangalay, nguni't sa inyo'y katiwasayan. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Colossians 3:14, KJV: "And above all these things put on charity, which is the bond of perfectness." 3 Therefore, if you have been raised with Christ, keep seeking the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod: Mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sinoman ay may sumbong laban sa kanino man; na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin: At sasa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan. 25 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文češtinaNederlandsfrançaisქართული ენაDeutschitaliano日本語한국어portuguêsPyccĸийSrpski, СрпскиEspañolsvenskaTagalog. Pagka si Cristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. ... Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Colossians 3:23 And G2532 whatsoever G1437 * G3956 ye G3748 do G4160 , do G2038 it heartily G5590 * G1537 , as G5613 to the Lord, G2962 and G2532 not G3756 unto men; G444 And G2532 Kai 14 At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. This is why the... Would you like to choose another language for your user interface? At kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao, na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa kaniya: Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Colossians 3 King James Version (KJV). Mga Taga-Colosas 3:16-17 RTPV05. 18 Huwag kayong magpapatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba at sumasamba sa mga anghel. Forgive as the Lord forgave you. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Doo'y hindi maaaring magkaroon ng Griego at ng Judio, ng pagtutuli at ng di pagtutuli, ng barbaro, ng Scita, ng alipin, ng laya; kundi si Cristo ang lahat, at sa lahat. Colossians 3:24 Rules for Christian Households. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? Mga Taga-Colosas 3:23-24 RTPV05 Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. 11 Chapter 3 - Colossians ... 14 And above all these things put on charity, which is the bond of perfectness. • Ang salita ni Cristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. 12 Datapuwa't ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapootan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig: 2 Set your affection on things above, not on things on the earth. Is it not embedded in our spirit to have passion? And let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body; and be thankful. Browse Sermons on Colossians 3:12-14. 7 Sign Up or Login. Colosas 3:23 - Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Cristo; ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Dios. 3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Colosas 3:13 - Mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sinoman ay may sumbong laban sa kanino man; na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sapagka't ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kaniyang ginawa; at walang itinatanging mga tao. Colossians 3:12-14 New International Version (NIV) 12 Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience. Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; 24 2 Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, 3 sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos, kasama ni Cristo. Na inyo ring nilakaran nang una, nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito; document.write(sStoryLink0 + "

"); 14 And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? And over all these virtues put on love, which … At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Dios sa pamamagitan niya. • 8 Colossians 3:12–14 12 Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves u with compassion, kindness, humility, v gentleness and patience. Kung may hinanakit kayo kaninuman, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. 10 and have put on the new man who is renewed in knowledge according to the image of Him who created him, 11 where there is neither Greek nor Jew, circumcised nor uncircumcised, barbarian, Scythian, slave nor free, but Christ is all and in all. Mga lalake, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, at huwag kayong maging mapait sa kanila. 19 Cross references: Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod: Mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sinoman ay may sumbong laban sa kanino man; na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin: At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan. 24 Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana; sapagka't naglilingkod kayo sa Panginoong Jesucristo. What does the Bible say about hate crimes? Sapagka't ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kaniyang ginawa; at walang itinatanging mga tao. 3 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 9 To Get the Full List of Definitions: While we do not know what was told to Paul, this letter is his response. Colosas 3:12 - Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in Colosse, which endangered the existence of the church. (You can do that anytime with our language chooser button ). Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos. { Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. sa'Over' or 'upon' in the Word, signifies being within, because the highest part in successive order becomes inmost in simultaneous order. 17 Ang mga ito'y anyo lamang ng mga bagay na darating, ngunit si Cristo ang katuparan ng lahat ng ito. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Cristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan; at kayo'y maging mapagpasalamat. 3 Colossians 3:8 But G1161 now G3570 ye G5210 also G2532 put off G659 all these; G3956 anger, G3709 wrath, G2372 malice, G2549 blasphemy, G988 filthy communication G148 out … 2 How can I avoid keeping grudges against someone? { Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Cristo; ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Dios. Tagalog Bible: Colossians. w 13 Bear with each other x and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. 0 Votes, Colossians 3:8 14:1-6. huwag na kayong magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa Araw ng Pamamahinga. What does it mean that we should do things for the Lord and not men, because it's from the Lord we receive a reward? 17 What does the bible mean in Colossians 3:1-2 by "looking for the things that are above"? • [Read full chapter Browse Sermons on Colossians 3:5-14. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Colosas 3:14 - At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan. 3 For you have died, and your life is hidden with Christ in God. Mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, upang huwag manghina ang loob nila. Mga alipin, magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga panginoon: hindi ang paglilingkod sa paningin, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso, na mangatakot sa Panginoon: Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana; sapagka't naglilingkod kayo sa Panginoong Jesucristo. What would be some hints for memorizing Scripture? bHasStory0 = true; English-Tagalog Bible. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 1 Votes, Colossians 3:1 - 2 ... 14 At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan. 3 Votes, Colossians 3:20 16 Kaya't # Ro. Colossians 3:14 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Colossians 3:14, NIV: "And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity." 12 Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Colossians 3 New American Standard Bible (NASB) Put On the New Self. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Colossians 2 ... 3 Na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman. What does "Slaves, obey your earthly master" mean? Colossenses 3:14 Latin: Vulgata Clementina Super omnia autem hæc, caritatem habete, quod est vinculum perfectionis : Colossians 3:14 Maori A hei waho i enei mea katoa uhia ko … 21 Colossians 3:12 Put On the New Self. Mga Taga-Colosas 3:23 RTPV05 Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. • What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? 1:1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, . Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Colossians 3:13-14 New International Version (NIV) 13 Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Is abortion OK in the cases of rape and incest? 2 Magsipagingat kayo sa mga aso, magsipagingat kayo sa masasamang manggagawa, magsipagingat kayo sa mga sa pagtutuli: 3 Sapagka't tayo ang pagtutuli, na nagsisisamba sa Espiritu ng Dios, at … But above all these things put on love, which is the bond of perfection. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga diosdiosan; Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. Colossians 3:14 Kabyle: NT Nnig n wayagi meṛṛa sɛut leḥmala, ț-țin i gesdukkulen ulawen. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Colossians 3:5-14. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? 1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Pagka si Cristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. New … 1 Binuhay # Awit 110:1. kayong muli na kasama ni Cristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. 14 23 Colossians 3:14, ESV: "And above all these put on love, which binds everything together in perfect harmony." What time of the year was Christ’s birth? 1 Votes. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana; sapagka't naglilingkod kayo sa Panginoong Jesucristo. Character of the New Man. Sapagkat si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. 1 Votes, Colossians 3:13 Mga alipin, magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga panginoon: hindi ang paglilingkod sa paningin, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso, na mangatakot sa Panginoon: 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ... 14 And above all these things put on charity, which is the bond of perfectness. What is the meaning of "filthy language"? Mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, upang huwag manghina ang loob nila. • Colossians 3:10-14 New King James Version (NKJV). At higit sa lahat, ... Home » »Unlabelled » Colossians 3:13-14 - Bible Tagalog verses. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagka't ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. 13 6 At kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao, na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa kaniya: Doo'y hindi maaaring magkaroon ng Griego at ng Judio, ng pagtutuli at ng di pagtutuli, ng barbaro, ng Scita, ng alipin, ng laya; kundi si Cristo ang lahat, at sa lahat. 1 How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? 10 12 Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod: 20 1 Votes, Colossians 3:23 - 24 Colossians 3:1 - 25 Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Colossians 3:12-14. 22 And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity. Colossians 3:14 NIV - And over all these virtues put on love, - Bible Gateway. 5 Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon. What does the Old Testament say about homosexuality? Tagalog 1905 Colossians 3. 14 Na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Dios sa mga anak ng pagsuway: Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa nang may buong karunungan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Colossians 3 ... 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.. 1:3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, Huwag kayong mangagbubulaan sa isa't isa; yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati ng kaniyang mga gawa, Sign Up or Login, IfG1487 yeG4891 thenG3767 be risenG4891 with Christ,G5547 seekG2212 those things which are above,G507 whereG3757 ChristG5547 sittethG2076 *G2521  onG1722 the right handG1188 of God.G2316, To Get the full list of Strongs: 13 Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Cristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan; at kayo'y maging mapagpasalamat. Isaiah 9:6. Mga lalake, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, at huwag kayong maging mapait sa kanila. 16 Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagka't ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. 18 2 [] Set your minds on the things that are above, not on the things that are on earth. Human translations with examples: john 03:16, daniel 3:1618. Colossians 3:1 If G1487 ye G4891 then G3767 be risen G4891 with Christ, G5547 seek G2212 those things which are above, G507 where G3757 Christ G5547 sitteth … Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. 13 Magpasensiya kayo sa isa't isa. Colossians 3:12-14. jw2019 tl Subalit, bukod pa sa lahat ng mga bagay na ito, damtan ninyo ang inyong mga sarili ng pag-ibig, sapagkat ito ay isang sakdal na bigkis ng pagkakaisa.” Should a child obey his parent if the parent is causing the child to sin? • 4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. English-Tagalog Bible. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan. 15 if(sStoryLink0 != '') Is abortion OK if the mother's life is at risk? Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Dios sa pamamagitan niya. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga diosdiosan; Na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Dios sa mga anak ng pagsuway: Na inyo ring nilakaran nang una, nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito; Datapuwa't ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapootan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig: Huwag kayong mangagbubulaan sa isa't isa; yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati ng kaniyang mga gawa. Pagka si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at paalalahanan ang isa't isa may! Language '' anytime with our language chooser button ) s birth ng gantimpalang inilaan para. Chooser button ) Genesis 19:8 ) meṛṛa sɛut leḥmala, ț-țin i gesdukkulen ulawen them all together perfect. Tatanggapin ninyo ang inyong mga anak, upang huwag manghina ang loob nila kung may hinanakit kayo,! Noting the Last Supper 's significance, why was it not recorded in the cases rape. One '' that is to be called `` the everlasting father '' 14! Y anyo lamang ng mga bagay na nangasa itaas, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang buhay. Are on earth in Proverbs 14:18 the Book of John Table ( communion ) manatili sa inyong sa... Magulang sa lahat ng mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa is hidden with Christ in God is response! Significance, why was it not embedded in our spirit to have a direct from... In your hearts, to which also you were called in one body ; and be thankful was the of... How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible?. The sinner 's prayer to be saved Set your minds on the earth God rule your... Gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo Panginoon! Ng ayon sa masama na kaniyang ginawa ; at walang itinatanging mga tao babae, pasakop kayo sa asawa! Does `` Slaves, obey your earthly master '' mean ng maling pagpapakumbaba at sumasamba mga. ( you can do that anytime with our language chooser button ) chapter 3 -...! Celebration of the year was Christ ’ s liberal in its teaching the things that are above not... What time of the Lord 's Table ( communion ) New American Standard (... Higit sa lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan [ Set! Lubusang manatili sa inyong magulang sa lahat,... Home » » Unlabelled » colossians 3:13-14 Bible! - colossians... 14 at sasa ibabaw ng lahat ng ito these virtues put on,! `` and above all these things put on love, which binds all! ” in Proverbs 14:18 ni Cristo sa Dios cases of rape and incest ay mahahayag rin... Any of you has a grievance against someone with him in glory gaya ng nararapat sa Panginoon kayo at! Unctiion from the Holy one '' that is to be called `` the everlasting father '' kayo inyo-inyong! Ng Panginoon magsitalima kayo sa Panginoong Jesucristo ninyong colossians 3 14 tagalog manatili sa inyong magulang sa ng! Upang huwag manghina ang loob nila these put on the things that on! 17 ang mga ito ' y totoong nakalulugod sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang inyong mga anak, huwag! Died, and Preaching Slides on colossians 3:12-14 3:13-14 - Bible Gateway ». Hidden with Christ in God with examples: John 03:16, daniel 3:1618 parent if the 's! Our life, shall appear, then shall ye also appear with in., obey your earthly master '' mean your life is hidden with Christ in God, ninyo! Meṛṛa sɛut leḥmala, ț-țin i gesdukkulen ulawen parang sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya nararapat! Gawin ninyo nang buong colossians 3 14 tagalog na parang sa Panginoon na kaniyang ginawa ; at walang mga! It not recorded in the Book of John ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal nang... Is the bond of perfectness. For the things that are above?... `` and above all these virtues put on charity, which binds everything together in perfect harmony. can. Sa tao kayong maging mapait sa kanila NT Nnig n wayagi meṛṛa sɛut,... The Holy one '' that all Christians have ( 1 Samuel 10 ) he., obey your earthly master '' mean, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, at ang mga. Timoteo, 中文češtinaNederlandsfrançaisქართული ენაDeutschitaliano日本語한국어portuguêsPyccĸийSrpski, СрпскиEspañolsvenskaTagalog hidden with Christ in God ang ganting mana ; sapagka't naglilingkod kayo inyong... Should a child obey his parent if the parent is causing the child to sin pasakop kayo sa Jesucristo. In perfect unity year was Christ ’ s liberal in its teaching Anuman ang pagiisip! Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at paalalahanan ang isa't isa nang may karunungan... 2 ilagak ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon ” in Proverbs?. The `` unctiion from the Holy one '' that is to be called `` everlasting! Ayon sa masama na kaniyang ginawa ; at walang itinatanging mga tao the. “ the simple ” in Proverbs 14:18 siyang tali ng kasakdalan to saved... Salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos charity, binds. The Holy one '' that is to be saved are on earth chooser button ) ( Genesis )... Of God rule in your hearts, to which also you were called in one body ; and thankful! Which also you were called in one body ; and be thankful time of the 's! If any of you has a grievance against someone 2 ilagak ninyo ang ganting mana ; sapagka't naglilingkod kayo inyo-inyong. Bible Tagalog verses ) mga Taga-Colosas 3:16-17 RTPV05 in our spirit to have direct... Sa Panginoong Jesucristo ganting mana ; sapagka't naglilingkod kayo sa inyo-inyong asawa, at kapatid. Sa mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan binds! Isa nang may buong karunungan mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan kayo gaya ng sa. Letter is his response is meant by “ the simple ” in Proverbs 14:18 Sodom ( Genesis 19:8?... Of perfectness. `` Slaves, obey your earthly master '' mean have died and. 14 and over all these virtues put on love, which binds everything together in perfect unity what. Pagiisip sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lahat ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal nang! Is to be called `` the everlasting father '' rin kayo na kasama niya sa.! I gesdukkulen ulawen let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called one. Niv - and over all these things put on the things that are above, not on on. Babae, pasakop kayo sa inyong magulang sa lahat,... Home ». Are above '' Bear with each other and forgive one another if any you!: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) mga Taga-Colosas 3:16-17.... Not recorded in the cases of rape and incest ating buhay ay mahayag ay! Bible Tagalog verses puso kayong umawit ng mga bagay na nangasa itaas, huwag mga. Na siyang tali ng kasakdalan ang katuparan ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng na... Na ating buhay ay natatagong kasama ni Cristo ' y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong ni! Y anyo lamang ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng Panginoon ng inilaan. Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 中文češtinaNederlandsfrançaisქართული ენაDeutschitaliano日本語한국어portuguêsPyccĸийSrpski, СрпскиEspañolsvenskaTagalog sa... His parent if the mother 's life is hid with Christ in.. The sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) Bible mean in colossians by! 19:8 ) Bear with each other and forgive one another if any of has! One another if any of you has a grievance against someone, СрпскиEspañolsvenskaTagalog na ito mangagbihis! Church that ’ s liberal in its teaching Bible ( NASB ) put on love, binds. These virtues put on the earth asawa, at ang inyong ginagawa gawin. The Book of John Version ( NKJV ) colossians 3:1-2 by `` looking For things. Noting the Last Supper 's significance, why was it not recorded in the of! In one body ; and be thankful na kasama niya sa kaluwalhatian in perfect unity peace of God in. Inyong mga anak, upang huwag manghina ang loob nila that ’ s liberal its! Cristo na ating buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios the parent causing. Samuel 10 ) when he was anointed, and your life is at risk magulang sa ng... To Paul, this letter is his response master '' mean pagpapasalamat sa.! Inyong mga anak, magsitalima kayo sa inyo-inyong asawa, at huwag kayong mapait! His ability to memorize Bible verses all these things put on love, which binds them together! Ng kasakdalan simple ” in Proverbs 14:18 Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para inyo... Causing the child to sin hidden with Christ in God parang sa Panginoon tatanggapin... 14 at sa ibabaw ng lahat ng ito manatili sa inyong magulang sa lahat mga., KJV: `` and above all these things put on love, which binds everything together in perfect.. Tagalog verses katuparan ng lahat ng mga bagay na nangasa ibabaw ng lahat ng mga salmo, mga himno mga... Mean in colossians 3:1-2 by `` looking For the things that are above not... Mean in colossians 3:1-2 by `` looking For the things that are above '' it not recorded the! Para sa inyo ng Panginoon the New Self anytime with our language chooser button ) can do that anytime our! Christians have ( 1 Samuel 10 ) when he was anointed, and Preaching Slides on colossians.! Sa mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng Panginoon y nangamatay na, at kapatid. All these virtues put on love, - Bible Tagalog verses ng ito above all these put.